Encrucillada 062

10,00 

Guieiro

DIA DAS LETRAS GALEGAS-89

 • Sobre a poesía civil de Celso Emilio Ferreiro. Por Xesús Alonso Montero
 • Bibliografía de C.E.F. e sobre C.E.F. Por Xesús Alonso Montero
 • Evocacións poeticas na morte de C.E.F
Ill ASAMBLEA DE SUSCRITORES E AMIGO
 • Presentación. Por Engracia Vidal Estévez
 • Sobre a Postmodernidade. Por Josep Mª Lozano
 • Mesa Redonda:
  • Galicia e a Postmodernidade. Por Xoán Lois Pintos
  • A muller na Postmodernidade. Por Hermelinda Dapena
  • A Postmodernidade na igrexa en Galicia e no rural. Por Victorino Pérez Prieto
  • Dos Papas postmodernos nos libre Deus. Por Josep Mª Lozano
APORTACIÓNS
 • Prensa e lingua: O presente xa non se ten en pe. Por Manuel Rivas
 • Os arquiuos parroquiais. Por Clodio González Pérez
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Malestar na Autonomía. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Os lindeiros da galeguidade. Por Manuel Suárez Suárez
 • Quintana de Letras: 1988, un ano de produccións salientables. Por Xavier Castro Rodríguez
 • Rolda da Igrexa: Nas chagas de Xesús resucitado. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • Conversas con Carballo Calero, de Carme Blanco. Por Xavier Castro Rodríguez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA

Marzo-Abril 1989

Outras publicacións recomendadas