Encrucillada 063

10,00 

Guieiro

Editorial: Responsabilidade ante o voto

ESTUDOS
 • Camiño de Compostela (Analise histórica do fenómeno de Santiago). Por Xosé Chao Rego
 • A mocidade do mundo no Camiño de Santiago: os mozos e o futuro da fe. Por Andrés Torres Queiruga
 • O papa que ven: esperanzas e temores. Por Arximiro López Rivas
APORTACIÓNS
 • IV Xornada Mundial da Mocidade ou visita do Papa con mozos. Por Victorino Pérez Prieto e Xoanxo García Barreiro
 • Sobre a Postmodernidade. Por Josep Mª Lozano
 • Os mozos opinan da Xornada da Mocidade e da visita do Papa
  • Os mozos opinan
  • A muller na Postmodernidade. Por Hermelinda Dapena
  • Reflexión dun Grupo de Uniuersitarios . Coorderan Victorino Pérez Prieto e Xoanxo García Barreiro
EXPERIENCIAS
 • A vida eterna: enigma e esperanza (na morte de miña nai). Por Andrés Torres Queiruga
DOCUMENTOS
 • Declaración de Colonia por 200 teólogos centroeuropeos
 • Documento de apoio da “Declaración de Colonia” por 62 teólogos españois
 • 0 bispo de Lugo pide o uso do galego na liturxia
CRÓNICAS
 • Crónica Política: As dificultades de sermos europeos. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: O día de Celso Emilio. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa: 0 mal e o ben ó bico se ven. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • Quohelet y el helenismo, de Robert Michaud. Por Andrés Torres Queiruga
 • Los profetas de Israel o el drama de una alianza, de Evode Beaucamp. Por Andrés Torres Queiruga
 • Historia de C.D. Baio e da Liga da Costa, de Xosé Mª Lema. Por Servando Santos Paz
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA

XII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

AVISOS DA ADMINISTRACIÓN

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . . . 28, 63, 85, 101

Maio-Xuño 1989

Outras publicacións recomendadas