Encrucillada 064

10,00 

Guieiro

Editorial: A Biblia en galego

ESTUDOS
 • ¿Milagres de Xesús de Nazaret?: A busca dunha comprensión. Por Xosé Antonio González García
 • Cela e a lingua: Critica dunhas declaracións sabre a lingua galega. Por Manuel Cabada Castro
 • Necesidades primarias, caciquismo e comportamentos colecivos na Galicia rural de hoxe. Por Xenaro Pérez López
APORTACIÓNS
 • Clero e lingua. Por  Xesús Ferro Ruibal
 • ¿Onde vai o neno? (dramatización navideña). Por Manuel Regal Ledo
EXPERIENCIAS
 • Primeiras experiencias dun mestre novato (III). Por Manuel Dourado Deira
TESTEMUÑOS
 • Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”. Por Miguel Anxo Araúxo Iglesias
 • Un crego do noso tempo. Por Antonio Vicente Ferreirós
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • Romeiros do alén, de Marcial Gondar Portasany. Por Daniel López Muñoz
 • A cousa principiou en Galilea, de Xosé Chao Rego. Por Engracia Vidal Estévez
 • La Trinidad, la sociedad y la liberación, de Leonardo Boff,. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . . . 28, 63, 85, 101

Setembro-Outubro 1989