Encrucillada 065

10,00 

Guieiro

Editorial: Un sinal dos tempos

A Ignacio Ellacuría e compañeiros mártires. Por Manolo Regal Ledo ESTUDOS
 • ¿Por que unha Teoloxia da Liberación ?. Por Ignacio Ellacuría
V ASEMBLEA DE SUSCRITORES E AMIGOS
 • Presentación . Por Xosé Chao Rego
 • O compromiso político dos cristiáns. Por Xulio Lois
 • Galicia ’90: representación e realidade. Por Xosé Pérez Vilariño
APORTACIÓNS
 • Prisciliano e Amor.Ruibal. Consideracións intempestivas a propósito dun libro sobre o pensamento galego­. Por Andrés Torres Queiruga
 • O abandono dos arquiuos parroquiais. Por Xosé Mª Lema
 • O “lnstituto Emmanuel Mounier” en Galicia. Por I.E.M. Asemblea Galega
EXPERIENCIAS
 • Primeiras experiencias dun mestre novato (III, conclusión) . Por Manuel Dourado Deira
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Unha nova etapa. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: 0 remate da Historia. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa: Lavaron os vestidos co sangue do año. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Identidad cristiana y compromiso socio-politico, de Julio Lois. Por Andrés Torres Queiruga .
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . . .18, 53

INDICES DO ANO 89 (VOLUME XIII). Por Carlos García Cortés

Novembro-Decembro 1989

Outras publicacións recomendadas