Encrucillada 066

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • O clero galego afrancesado. Por Xosé Ramón Barreiro Fernández
 • A Revolución francesa. Reacción e actitude do clero ante a revolución e a ocupación francesa, Por Xesús de Juana
APORTACIÓNS
 • Onte, hoxe e maña do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia­. Por José María Cabanas Gancedo
 • Os organismos internacionais e o uso das linguas minoritarias. Por Xosé Cajide Val
HORIZONTE ABERTO
 • A casa común europea . Por Xose Chao Rego
EXPERIENCIAS
 • Irimianza ’90: Crónica. Por Carmela Capeáns Leis
 • Irimianza ’90: A necesidade de recomenzar. Por Daniel López Muñoz
CRÓNICAS
 • Quintana de Letras: 1989, un ano para a prosa e o ensaio. Por Xavier Castro Rodríguez
 • Crónica Política: A era de Fraga. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Cultura: As ameazas da cultura multinacional. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa:De neues e inuernias. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Poesia galega. Critica e metodoloxía, de C. Rodríguez Fer. Por Luís Alonso Girgado .
 • Escolas e mestres. A educación en Galicia: da Restauración á  Segundo Republica, de Antón Costa Rico. Por Francisco Veiga García
 • Logos (1931-1934). Os ensaios en galego do Dr. Ramon Aller Ulloa. Por Nicanor Rielo Carballo
 • Arrupe, una explosion en la Iglesia, de Pedro Miguel Lamet. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . . .22, 49

Xaneiro-Febreiro 1990

Outras publicacións recomendadas