Encrucillada 067

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Ave, María. Crítica mariolóxica e recuperación mariana. Por Xosé Chao Rego
DÍA DAS LETRAS GALEGAS
 • As oracións de Luís Pimentel. Por Xosé Sánchez Reboredo
 • Luís Pimentel e os nenos. Por Helena Villar Janeiro
 • Galicia en Pimentel. Por Xesús Rábade Paredes
APORTACIÓNS
 • Maria, Nai e Señora . Por Xoaquín Lorenzo Fernández
 • Muller e cambio social en Galicia. Por Lourdes Méndez
XIII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS
 • O Salnés. Por Hernando Martínez Chantada
CRÓNICAS
 • Relixiosos hoxe, en Galicia hoxe. Por Xosé Fco. M. Reboiras
 • Crónica Política: Empezaron as rebaixas. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa: ¡Ai Nicaragua, Nicaraguita!. Por Manolo Regal Ledo
IN MEMORIAM
 • Un anxo de Boiro pousou en Carril. Ramón Martínez López. Por Ramón Baltar
 • Carualho Calero. Por Aurora Marco
RECENSIÓNS
 • Compañeros de Jesús: El asesinato-martirio de los seis jesuitas salvadoreños, de Jon Sobrino. Por Engracia Vidal Estévez
 • Iglesia, ¿de donde vienes, a donde vas?, de X. Alegre, J.I. Gon­zalez Faus, J. Rambla. Por Engracia Vidal Estévez
 • Historia de la teologia cristiana. Vol. II-III, de E. Vilanova. Por Andrés Torres Queiruga
 • Oración da comunidade cristiá, ed. Confer-Ga. Por Andrés Torres Queiruga .
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . . 18, 55

Marzo-Abril 1990

Outras publicacións recomendadas