Encrucillada 068

10,00 

Guieiro. Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Unha lgrexa galega diferente. Por Arximiro López Rivas
 • O sector lácteo galego. Por Colectivo A Rella
 • A aventura relixiosa e social dos xesuítas en Galicia. Por  Evaristo Rivera Vázquez
APORTACIÓNS
 • A pesca galega en perigo. Por Emilio Suárez Corujo
 • O noso rouco son. Por Xosé Chao Rego
 • Avaliación do irlandes, 1980-1990. Por Xosé Cajide Val
HORIZONTE ABERTO
 • Vivencias en Centroamérica Por Manuel Espiña
EXPERIENCIAS Primeiras experiencias dun mestre novato (IV). Por Manuel Dourado Deira CRÓNICAS
 • Encontro de cristians cataláns e galegos. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Crónica Política: Cento vinte dias, mil audiencias. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Sombras e luces. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa: Nos tempos das colleitas. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • O cooperativismo católico no proceso de modernizacón da agri­cultura galega, 1900-1943, de A. Martínez. Por Nicanor Rielo
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . . 47, 91

Maio-Xuño 1990

Outras publicacións recomendadas