Encrucillada 070

10,00 

Guieiro. Por Xavier R. Madriñán

V ASEMBLEA DE SUSCRITORES E AMIGOS

 • Presentación: 0 Deus descofiecido. Por Agustín Díaz
 • O Deus de Xesús, hoxe. Achegamento ó seu misterio en catro metáforas Por Andrés Torres Queiruga
 • O amor e a cruz. Por Xosé Antón Miguélez
 • O meu encontro con Deus. Por Maria do Carrne Turnes
 • Rumor de anxos. ¿Hai noticias de Deus?. Por Xosé Chao Rego
 • Palabras dun agnóstico. (¿.A-gnóstico?). Por Xesús Alonso Montero
 • lmpresións dun participante. Por Manuel Dourado Deira
APORTACIÓNS
 • Elexía en setembro. A Ricardo Martelo, no club dos poetas vivos. Por Serxio Vences
CRÓNICAS
 • 0 sínodo e o labirinto. ¿Receita para facer cregos?. Por Arximiro López Rivas
 • Crónica Política:Empezou a campana municipal, Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: ¿Un novo rexurdimento?. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda da Igrexa: iBo Nadal!. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Noción, religación, trascendencia. 0 coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri, de Andrés Torres Queiruga. Por Luís Quinteiro Fiuza
 • La Iglesia Católica en España. 1875-1975, de Frances Lannon. Por Xosé María Pin Millares
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
IND ICE XERAL DO ANO 1990

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . .69

Novembro-Decembro 1990

Outras publicacións recomendadas