Encrucillada 069

10,00 

Guieiro. Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Isto e o demo. Informe teolóxico sobre Satán. Por Xosé Chao Rego
 • Meigallo. Por Emilio González Fernández
 • Polo si ou polo non. Por  Marcial Gondar Portasany
 • Satán, ese incomprendido. Por Xosé Ramón Marino Ferro
APORTACIÓNS
 • Risco e mailo demo. Por Victorino Pérez Prieto
HORIZONTE ABERTO
 • Un 3 de setembro de 1950 en Montevideo. Por Manuel Suárez Suárez
TESTEMUÑOS
 • Unha mañanciña de pombas silvestres . Unha vision da XIII Romaxe. Por Manuel Dourado Deira
IN MEMORIAM
 • Homilia no funeral de Ramón Piñeiro. Por Andrés Torres Queiruga
CRÓNICAS
 • Casoiro mistico no Castrove. Cronica da XIII Romaxes. Por Hernando Maríinez Chantada
 • Crónica Política: Volver a empezar, Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Igrexa: Deus en escena. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Die Sünden und Gnadenlehre des Gregors von Rimini, de M. Santos Noya. Por Andrés Torres Queiruga
 • Cancións galegas, de Isaac Rielo Carballo. Por Xosé Chao Rego
 • Escolma de Poemas, de Xoán Xosé Fernández Abella.  Por Xosé Chao Rego
 • El Cardenal de Zaragoza Fr. Manuel García y Gil, O.P., de V Gómez García. Por Nicanor Rielo
 • Cancioneiro relixioso, de X.F. Martínez Reboiras e V Casas. Por  Miguel Anxo Araúxo Iglesias
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . .27, 55

Setembro-Outubro 1990

Outras publicacións recomendadas