Encrucillada 071

10,00 

Guieiro. Por Xavier R. Madriñán

CRÓNICA DE URXENCIA

   • A guerra do Golfo: decepción de fin de século. Por Arcadi Oliveres Boadella
  ESTUDOS
   • John Henry Newman. Un martir da liberdade relixiosa. Por María Luísa Brey
   • Newman: fe relixiosa e responsabilidade da razón. Por Andrés Torres Queiruga
   • Papel das crenzas relixiosas na historia da alimentación galega. Por Xavier Castro

EXPERIENCIAS

   • Vía crucis de Aguiño. Por Francisco Lorenzo Mariño

TESTEMUÑO

   • Un premio a morte. Por Xosé Chao Rego

HORIZONTE ABERTO

   • Noticias das Americas. Por Manuel Suárez Suárez

CRÓNICAS

   • lrimianza 91: Festa do lume. Por Asociación lrimia
   • Crónica Política:Cumpreanos ¿feliz?, Por Agustín Díaz Blanco
   • Rolda da cultura: ¡Fixerona boa!. Por Xesús Portas Ferro
   • Rolda da Igrexa: Baixo o horror da guerra. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
   • Noción, religación, trascendencia. 0 coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri, de Andrés Torres Queiruga. Por Luís Quinteiro Fiuza
   • La Iglesia Católica en España. 1875-1975, de Frances Lannon. Por Xosé María Pin Millares
   • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

IND ICE XERAL DO ANO 1990

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS. Soledad Pite Sanjurjo . . .69

Novembro-Decembro 1990

Outras publicacións recomendadas