Encrucillada 072

10,00 

Guieiro por Xavier R. Madriñán

EDITORIAL

 • O Pedrón de Ouro. Acta da sesión de concesión dos Pedróns 1991
ESTUDIOS
 • Achegamento ó Islam. Por Xosé Chao Rego

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 • Álvaro Cunqueiro: o envés da realidade. Por Andrés Torres Queiruga
 • Cunqueiro e as mil primaveras. Por Félix Villares

APORTACIÓNS

 • O galego na Administración de Xustiza. Por Xosé Xoán Barreiro Prado
 • A historia da Igrexa e a historia de Roma no Apocalipse. Por Xaime Vázquez Allegue

EXPERIENCIAS

 • Un traballo de base no Brasil. Por Mari Mar Revuelta Álvarez

IN MEMORIAM

 • Na morte de Graham Greene. Por Fr. M. Damián Yañez Neira
CRÓNICAS
 • VIII Semana galega de Filosofía. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Crónica política: Chegan as municipais. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Peneirando evidencias. Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Entre a cruz e a gloria. Por Manolo Regal Ledo

RECENSIÓNS

 • Jose M° Diaz Sanjurjo (Un gallego en Vietnam), de J .R. Onega. Por Nicanor Rielo .
 • Las tinieblas de Occidente, de Vicente Risco. Por Victorino Pérez Prieto
 • Los símbolos gallegos, de Baldomero Cores. Por Xosé Chao Rego
 • A festa dos maios en Galicia, de Clodio González. Por Xosé Chao Rego
 • A festa de San Xoan, de X.M. Gonzalez Reboredo. Por Xosé Chao Rego
 • Máis alá da neboa, de A Quenlla. Por  Manuel Suárez Suárez
 • Libros chegados aá Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

Por Soledad Pite… 17, 48

Outras publicacións recomendadas