Encrucillada 073

10,00 

Guieiro
 • por Xavier R. Madriñán

EDITORIAL

 • O Pedrón de Ouro. Acta da sesión de concesión dos Pedróns 1991
PEDRÓN DE OURO 1991
 • Na misa do Pedrón de Ouro. Por  Manolo Regal Ledo
 • Sohre ENCRUCIILADA. Fasciculus elogiorum cum admonitione. Por Xesús Alonso Montero
 • Agradecemento polo Pedrón de Ouro. Por Andrés Torres Queiruga
 • Brinde final. Por Engracia Vidal  Estévez
ESTUDIOS
 • Acollendo e buscando ó Deus vivo. Por Xosé Antón Miguélez Díaz
 • O labirinto do Oriente Próximo. Por  Xosé Chao Rego
 • A dimensión relixiosa dos petroglifos prehistóricos galegos.  Por Xosé Manuel Vázquez Varela
APORTACIÓNS
 • Luces e sombras da Centesimus Annus. Por Luís González-Carvajal
 • Matrimonio místico: santo Ero-santa Trahamunda. Por Manuel Dourado Deira

XIV ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

 • A Romaxe do Faro. Por Grupo Organizador da Romaxe
HORIZONTE ABERTO 
 • Emigración e cultura. Por Manuel Suárez Suárez
CRÓNICAS
 • Crónica política:A nova paisaxe polftica. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: ¿Que é cultura?. Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Nas portiñas do verán. Por Manolo Regal Ledo
INMEMORIAM
 • Xosé María Acuña, escultor.  Por Andrés Torres Queiruga

LIBROS

 • Por Engracia Vidal  Estévez

CART AS

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite… 11, 43, 50
Maio- Xuño 1991

Outras publicacións recomendadas