Encrucillada 074

10,00 

Guieiro
 • por Xavier R. Madriñán
ESTUDIOS
 • Guías para elaborar unha formación ética dende os valores do Reino, . Por Xoaquín María García de Dios
 • 0 antifeminismo científico na Galicia contemporánea. Por Xosé V. Freire Lestón
 • Teoloxía e seminarios para Galicia, hoxe.  Por Arximiro López Rivas
 • As escolas de Teoloxía en Galicia ¿para un laicado adulto?,. Por Victorino Pérez Prieto
APORTACIÓNS
 • O rio Minho, traço de uniâo. Por Joâo Alves Dias
 • A Virxe ¿ morena ou roxa?. Por Xosé María Gómez Vilabella
 • Credo. Por Manuel R. Pereira Valcárcel
TESTEMUÑO 
 • A palabra que eu escoito. Por Manuel Guerra Campos

ENTREVISTA

 • Falando con don Serxio Méndez Arceo, bispo mexicano. Por Xosé Chao Rego

HORIZONTE ABERTO

 • A necesidade da utopía. Por Manuel Suárez Suárez
CRÓNICAS
 • A Romaxe do Faro. Por Manuel Hermida Cidre
 • Crónica política:Un veran sen vacacións. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: As mil primaveras e unha conciencia. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Outra vez presentes. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Chorimas: Pregarias de amor e soidade, de Manuel Regal Ledo.  Por Manuel Dourado Deira
 • Mulleres de mortos, de Marcial Gondar. Por Xosé Chao Rego
 • Mircea Eliade. Una filosofía de lo sagrado, de M. Agís. Por  Xaime Isla Couto
 • Adeus Norte, de Ramiro Fonte. Por X.L. Marín Escudero
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

CART AS

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite… 33, 63
Setembro- Outubro 1991

Outras publicacións recomendadas