Encrucillada 075

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
VI ASEMBLEA
 • Presentación. Por Xavier R. Madriñán
 • 1492: Diversos sentidos dun mesmo acontecemento. Por Enrique Dussel
 • Mesa redonda: Galicia en América: vivencias
  • O papel histórico da emigración galega a América Por Carlos Sixirei Paredes
  • Galicia en América. Por Manuel Suárez Suárez
  • América en Galicia. Por Arximiro López Rivas
 • Memoria do meu irmán Faustino. Por Mercedes Boado
 • Crónica: Dussel, ¿Un profeta da redencioón latinoamericana?. Por Manuel Dourado Deira .
TESTEMUÑO 
 • Faustino Boado, un cristián para a lembranza. Por Evaristo Rivera Vázquez

APORTACIÓNS

 • Curas a medida. Por Xosé María Gómez Vilabella
 • Feliz Nadal. Por Soledad Pite e M. R. Pereira Valcarce
CRÓNICAS
 • Crónica política: Agardando o 92. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: De galos coroados, autoidentificación cultural e outras músicas. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: E dixo Deus:¡Xa vou!. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Conversas con Avelino Pousa Antelo, de A. Linares Giraut.  Por Xosé Chao Rego
 • Escritos pastorais, de M.A. Araúxo Iglesias. Por Engracia Vidal  Estévez
 • La fe de un pueblo. Historia de una comunidad cristiana en El Salvador, anónimo. Por Xosé Chao Rego
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

INDICE XERAL DOS ANOS 1987-1991

 • Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • por Xose Maria Pazos..,5
 • Por Soledad Pite…25, 67
Novembro- Decembro 1991

Outras publicacións recomendadas