Encrucillada 076

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Xesús, aquel home de aldea. Por Manuel Rega l Ledo
 • Transcendente papel do ecumenismo en Galicia. Por Arximio López Rivas
 • Reflexions en torno ó racismo. Por Moisés Lozano Paz
APORTACIÓNS
 • Mouros e cristiáns do seculo XX. Por Xabier F. Conde
 • A situación dos xitanos en Galicia. Por G. Botas , A. Cuadrado, B. Ruíz, E. Vicens e M Vila
 • O Noso Pai. Por Domingo Cols

EXPERIENCIAS

 • Un programa de acción social para inmigrantes. Por Xosé Fernández Hermida
CRÓNICAS
 • Crónica política: Empezan as datas maáxicas. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Os “señoritos satisfeitos”. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Na Riboira Sacrata. Por Manolo Regal Ledo
IN MEMORIAM
 • O padre Llanos harmonizou contrario. Por Xosé Chao Rego
RECENSIÓNS
 • San Juan de la Cruz. Un caso limite, de J.M. Javierre.  Por Andrés Torres Queiruga
 • San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, de . Baruzi. Por Andrés Torres Queiruga
 • Hacia una comunidad de iguales, de J. J. Tamayo, La Iglesia de base, de R. Velasco, La opción por los pobres, de J. Lois,. Por Xosé Chao Rego
 • Descubrindo a Otero Pedrayo, de Carlos Baliñas. Por Xosé Chao Rego
 • Documentos da historia de Monforte no Século de Ouro, de L. Vázquez. Por Isaac Rielo Carballo
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez
 

CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…13, 25, 37
  Xaneiro- Febreiro 1992

Outras publicacións recomendadas