Encrucillada 077

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Teoloxía feminista. Por Margarita Pintos
 • Na busca da sua responsabilidade historica: as relixiosas hoxe. Por Mª Pilar Wirtz Molezún
 • Feminismo e lgrexa. Por Engracia Vidal Estévez
DÍA DAS LETRAS GALEGAS
 • A presencia de Deus na obra de Bouza-Brey. Por Clodio González Pérez
 • A propósito da poesía de Bouza-Brey. Por Xosé M. R. Pampín
APORTACIÓNS
 • Deus, muller e negra. Por Mª Xosé Queizan
 • Sohre o cura Modesto. Por Victorino Pérez Prieto
 • Plan Forestal de Galicia. Productivismo forestal e desconsideración ecolóxica,. Por Roxelio Pérez Moreira
TESTEMUÑO Anton Avilés de Taramancos: poeta, patriota e crente cósmico. Por Manuel Dourado Deira

EXPERIENCIAS

 • Tralas reixas dun Carmelo. Por Nicanor Rielo
HORIZONTE ABERTO
 • Cinco seculos despois. Por Manuel Suárez Suárez
CRÓNICAS
 • Crónica política:Un clamor no deserto. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: 0 noso no e un pobo inculto, pero … . Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Todos por Galicia. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Ecoloxía, silvicultura e ordenación do bosque, de Roxelio Perez Moreira.  Por Xavier R. Madriñán
 • Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco de Jose Luis Bouza Álvarez. Por Xosé Chao Rego
 • Los integrismos. Ensayo sobre Los fundamentalismos en el mundo, de Roger Garaudy. Por Xosé Chao Rego
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…19
 • Fernando García Diéguez…45
Xaneiro- Febreiro 1992

Outras publicacións recomendadas