Encrucillada 079

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • A salvación: apuntes para unha comprensión actual. Por Andrés Torres Queiruga
 • Sentido e sen sentido da morte . Por Xosé Alvilares Moure
 • A celebración cristiá da morte e a oración polos defuntos. Por Xosé Antón Miguélez Díaz
 • Morte en tempo de escuridade. Por Jose Mª Tojeira
HORIZONTE ABERTO
 • Galicia e América nas terras rioplatenses Por Manuel Suárez Suárez
XV ROMAXE
 • A Romaxe de Caritel. Por Xesús Ferro Ruibal
CRÓNICAS
 • A XV Romaxe de Crentes Galegos. Por Francisco Lorenzo Mariño
 • Crónica política: O 93 non agarda por ninguen. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Galicia heteroxénea . Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: A Igrexa no Lusco fusco. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • A rapa das bestas de Sabucedo. Historia e antropoloxía dunha tradición, de Manuel Cabada Castro.  Por Andrés Torres Queiruga
 • Caminando a Compostela, de Xosé Chao Rego. Por Daniel López Muñoz
 • Co evanxeo pola man, de Manuel Regal Ledo. Por Xosé Antón. Miguélez Díaz
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Pedro Avila…25
 • Por Soledad Pite…65
Setembro- Outubro 1992

Outras publicacións recomendadas