Encrucillada 081

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • ¿Pode un catecismo ser universal?. Por Xosé Chao. Rego
 • lgrexa e sociedade en Galicia: falamos e non nos entendemos . Por Daniel López Muñoz
APORTACIÓNS
 • O poeta-marques de Taramancos: vinte anos de exilio americano. Por Manuel Dourado Deira
 • Barcala: onte relixiosa e festeira, hoxe dorme esquecida. Por Xosé Cardeso Liñares
 • Divinas palabras. Por Arximiro López Rivas
HORIZONTE ABERTO
 • Desde o Brasil: unha ollada á Boa Nova. Por James S. Torrens
CRÓNICAS
 • Crónica política: As eleccións xa teñen data. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Non che e por aí . Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Nas portas do Ano Santo. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Memorial de agravios, de Xosé Alvilares Moure. Por Engracia Vidal  Estévez
 • La constitución moderna de la razón religiosa, de Andrés Torres Queiruga. Por Xosé Chao Rego
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…17, 67, 7 5
Xaneiro- Febreiro  1993

Outras publicacións recomendadas