Encrucillada 082

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Sexualidade e institución. Reflexión de cara a una nova moral sexual. Por Carlos Domínguez Morano
 • Soliloquios dun celibe . Por Xoaquín Mª García de Dios
LETRAS GALEGAS
 • Crítica relixiosa e nostalxia de Deus na obra de Blanco Amor. Por Engracia Vidal  Estévez
APORTACIÓNS
 • A sexualidade no marco do amor. A proposta cristiá. Por Victorino Perez Prieto
 • A insubmisión. Un movemento pola paz. Por Andrés Hernandez Mouriño
 • A destrucción dos arquivos parroquiais ( enesimo aviso ). Por Xosé Mª Lema
CRÓNICAS
 • Crónica política: Hai que render contas. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Da lingua e doutras historias. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Chamados a conversion para a Pascua. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Don Fernando Quiroga. El Cardenal de Galicia, de Cesareo Gil. Por Xosé Chao Rego
 • Guía bibliográfica da emigración galega, de J. Hernandez e F. R. Durán . Por Miguel Anxo Santos Rego
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…21, 65
Marzo- Abril  1993

Outras publicacións recomendadas