Encrucillada 084

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Sacramentos e liberación. Por José María Castillo
 • Significado da Eucaristía. Posibilidades e compromiso . Por Santiago Ordoñez Fernández
 • Notas cara a unha dinámica de voto aberto en Galicia. Por AÁlvaro X. López Mira
 • Unha pensadora catolica esquecida: Concepcion Arenal,. Por Manuela Santalla
APORTACIÓNS
 • Avelino Gómez Ledo (1893-1977). Por X. M. Vélez Latorre
 • 0 Camiño, experiencia viva. Por Eva Mouriño
EXPERIENCIAS
 • Deus no medio dos homes Por Marisa López Luaces
HORIZONTE ABERTO
 • A exposicón Galicia e América nas terras bahianas.Por Manuel Suárez Suárez
CRÓNICAS
 • Vainos facendo o camiño. Por Xesús Acuña
 • Crónica política: Abriuse a sucesión. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Casa vella quere portas. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Desde a terra de Santiago. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Benqueridos amigos, de Manuel Regal Ledo. Por Andrés Torres Queiruga
 • Theologien in der Sozial und Kulturgeschichte Lateinamerikas Die Perspective der Armen, de R. Fomet-Betancourt. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…21, 43
Setembro- Outubro 1993

Outras publicacións recomendadas