Encrucillada 085

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Nacionalismos no mundo actual. Por Xavier R. Madriñán
 • Fe cristia e nacionalismo galego . Por Xosé Antón Miguélez Díaz
APORTACIÓNS
 • 1911: Carta ós ere gos de Santa Comba do poeta popular Pepe de Xan Baña. Por Xosé Mª Lema
 • 0 Camiño, experiencia viva. Por Eva Mouriño
CRÓNICAS
 • Crónica política: Catro anos de continuidade. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Tres S.O.S. denantes da festa. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Nestes tempos mouros de invemía. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Escritos corsarios, de P. P. Pasolini. Por Victorino Pérez Prieto
 • Las metáforas teológicas de Marx, de E. Dussel. Por Santiago González Avión
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez
Índice xeral do ano 1993

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…17, 28, 49
Novembro- Decembro 1993

Outras publicacións recomendadas