Encrucillada 086

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Moral de preceptos, moral de aspiracións. Por Xosé Alvilares Moure
 • lntegración afectiva e sexual da persoa con deficiencia mental . Por Xosé Ramón Amor Pan
 • O concepto de relixión humanista en Erich Fromm. Por Laura Mª Pastoriza Noriega
TESTEMUÑO
 • Como vivo a calidade humana da miña vida crente. Por Tereixa Ledo
ENTREVISTA
 • Vivir cun pobo na fame. Entrevista a María Wirtz. Por Manuel Regal Ledo

APORTACIÓNS

 • Testamento: Recoñecendo un fillo. Por Xosé Mª Gómez Vilabella

CRÓNICAS

 • Crónica política: Tempo de crise. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Por outra política cultural. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Con folgas e sen folgos. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Historia do pobo de Xesús. En procura da Boa Nova, de Xosé Chao Rego. Por Andrés Torres Queiruga
 • Crítica da razón galega, de Marcial Goodar Portasany. Por Xosé Chao Rego
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…13, 36, 49
  Xaneiro- Febreiro 1994

Outras publicacións recomendadas