Encrucillada 087

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Narcotráfico, hidra e couza da convivencia. Por Manuel Dourado Deira
LETRAS GALEGAS
 • Luís Seoane: a cor da palabra. Por Salvador García Bodaño
 • Aproximación a transcendencia desde a poesía de Luís Seoane. Por Santiago González A vión
ENTREVISTA
 • Do si pró non, do non pró si ( entrevista co poeta Antón Tovar). Por Xesús Portas Ferro
HORIZONTE ABERTO
 • Os chistes de ‘gayegos’ que se fan na República Arxentina. Por Manuel Suárez Suárez.
CRÓNICAS
 • Crónica política: Tempo de congresos movidos. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: En Galicia, a paz embargada. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Ti séxa-la pereira e eu estea á beira. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Colegio Apóstol Santiago: Historia dunha longa peregrinación de Evaristo Rivera. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Historia de O Couto, de Xosé Álvarez González. Por Nicanor Rielo
 • A Arte Relixiosa na Terra do Soneira, de Xose Mª Lema Suárez. Por X. Amancio Linares Giraut
 • Memoria de vida, de Miguel Anxo Araúxo Iglesias. Por Xosé A. Miguélez Díaz
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…19, 40
Marzo- Abril 1994

Outras publicacións recomendadas