Encrucillada 088

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Deus e a ciencia: un debate sempre actual. Por V. Pérez Prieto e J.M. González Ortega
 • De como a Universidade de Comillas xurdiu a carón do río Miño. Por Evaristo Rivera Vázquez
EXPERIENCIAS
 • Un equipo para un traballo: A catequese en Galicia. Por Secretariados de Catequese de Galicia
ENTREVISTA
 • Dez anos da Aula Castelao de Filosofía. Entrevista con Ramón Regueira. Por Ramón Latas
HORIZONTE ABERTO
 • Un xeito de retorno. Por Manuel Suárez Suárez.
CRÓNICAS
 • Evanxelizar en Galicia hoxe. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Crónica política: Jordi Pujol ten a palabra. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: 0 diñieiro, o poder e a gloria. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Aí veén o maio de flores cuberto. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Europa sen folgos, de Carlos Taibo. Por Xavier R. Madriñán
 • Historia da lgrexa Galega, de X. García Oro, M. Regal e A. López Rivas. Por Nicanor Rielo
 • XII Ruta cicloturística del románico. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Los Problemas Fundamentales de la Filosofía y del Dogma, de Angel Ruibal Amor. Por Andrés Torres Queiruga
 • Conversaciones con Eugenio Ibarzabal, de Jose María Setién. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…16, 45
Maio- Xuño 1994

Outras publicacións recomendadas