Encrucillada 089

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Do “terror de Isaac” ó “Abbá” de Xesús. Como ler criticamente a Biblia. Por Andrés Torres Queiruga
 • Os santuarios galegos: de hoxe para mañá. Por Manuel Regal Ledo
 • Un santuario sobranceiro: Os Milagres do monte Medo. Por Nicanor Rielo Carballo
APORTACIÓNS
 • Catro poemas de Carlos Rodrigues Brandao. Por X. Amancio Liñares Giraut
EXPERIENCIAS
 • Unha nai de familia estudia Teoloxía. Por Mª José Fernández-Cervera
 • Manuel Rodicio Pozo: catro anos de crego en Os Peares. Por Isabel Bugallo e Nicanor Rielo
ENTREVISTA
 • Dez anos da Aula Castelao de Filosofía. Entrevista con Ramón Regueira. Por Ramón Latas
HORIZONTE ABERTO
 • O fotógrafo galego de Carlos Gardel. Por Manuel Suárez Suárez
IN MEMORIAM
 • Luís Carlos Martín Rodríguez. Por Comunidade Cristo da Victoria
 • Xosé Manuel Gomez Vilasó. Por Xosé Chao e Luciano García Alén
CRÓNICAS
 • Crónica da XVII Romaxe de Crentes Galegos. Por Mariano Guizán
 • Presentación do Diario de Moncho Valcarce. Por Anxo Ferreiro Currás
 • Evanxelizar en Galicia hoxe. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Crónica política: Da alta politica ó nepotismo. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: As leitugas coloradas. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Que Deus conte connosco. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • La vigencia del amor. Afectividad, hominización y religiosidad de Manuel Cabada Castro. Por Andrés Torres Queiruga
 • Convocados para a irmandade, de Manuel Regal Ledo. Por Xosé Antón Miguélez
 • Conversaciones con el Cardenal Tarancón, de Ma Luisa Brey. Por Andrés Torres Queiruga
 • Evangelio y culturas en Verapaz, de Ak’kutan – Centro Bartolome de las Casas. Por Manuel Sordo del Villar
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…35, 53
Setembro- Outubro 1994

Outras publicacións recomendadas