Encrucillada 090

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
IX ASEMBLEA
 • Presentación . Por Engracia Vidal  Estévez
 • Aproximaci6n actual ó Xesús da historia. Por Rafael Aguirre Monasterio
 • Confesar hoxe a Xesús coma o Cristo. Por Andrés Torres Queiruga
 • Dogmatica cristolóxica e loita pola xustiza. Por José Ignacio González Faus
IN MEMORIAM
 • O padre Seixas: profetico, galego e universal. Por Xaime Isla Couto e Silvestre Gómez Xurxo
CRÓNICAS
 • Crónica política:Falta de ilusión. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda de lgrexa: Unha vez mais, iFeliz Nadal!. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Galicia. La religiosidad gallega ordenada a una liturgia incul­turada, de Ramiro González Cougil. Por Nicanor Rielo Carballo
 • Diccionario enciclopedico de la Biblia. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez
Índice xeral do ano 1994

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…23, 67
Novembro- Decembro 1994

Outras publicacións recomendadas