Encrucillada 091

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Humaniza-la vellez: un reto para a sociedade actual . Por Xoaquín López Campo
APORTACIÓNS
 • A xubilación: etapa de tenrura creativa. Por Carlos Urdiales Recio e Cándido Moreno Aragón
ENTREVISTA
 • O mundo dos maiores na nosa Galicia. Entrevista co doutor Fernando Jiménez Herrero. Por Xoaquín Campo Freire
EXPERIENCIAS
 • Fundación O Noso Lar: unha misión compartida. Por Beatriz García Turnes
CRÓNICAS
 • Crónica política:Capeando o tempora. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Do escepticismo e do entusiasmo. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: No encerellado camiño da esperanza. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Las nuevas formas de la religión, la reconfiguración postcristiana de la religión, de José María Mardones. Por Eva Mouriño López
 • O Val de Alba, a súa historia e a súa xente, de Juan R. López Souto. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…19, 65
 • Por Siro…49

Xaneiro- Febreiro 1995

Outras publicacións recomendadas