Encrucillada 092

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
LETRAS GALEGAS
 • O máis humano e menos coñecido de Rafael Dieste. Por Manuel Dourado Deira
 • Vida e literatura no epistolario de Rafael Dieste. Por X.L. Axeitos
ESTUDOS
 • Difícil futuro económico para Galicia . Por Agustí­n Díaz Blanco
APORTACIÓNS
 • Un documento sobre a pastoral obreira para o 1º de maio. Por Victorino Pérez Prieto
ENTREVISTA
 • Salvador Antonio Rodríguez Fraiz, un crego do noso pobo. Por Xesús Acuña Garrido
HORIZONTE ABERTO
 • De xentes das Américas. Por Manuel Suárez Suárez
IN MEMORIAM
 • Chano vivo: tres escenas e un flash back. Por Miguel Suárez Abel
CRÓNICAS
 • Crónica política: Chegan as municipais. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Entre guerras e festas. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Flores de Pascua. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Manifiesto para los humildes, de Carlos Díaz. Por Victorino Pérez Prieto
 • Entrevistas con Rafael Dieste, de Marga Romero. Por Manuel Dourado Deira
 • El sacerdocio como pasión. Biografí­a de don Luis Zambrano Blanco, sacerdote, de A.L. Rodríguez Núñez. Por  Andrés Torres Queiruga
 • A filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento, de Pilar Allegue Aguete. Por Andrés Torres Queiruga
 • Conceptos fundamentales del cristianismo, de C. Floristán e J.J. Tamayo. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Rafael Dieste, un creador total, de D. García Sabell e outros. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…13, 37

Marzo- Abril 1995

Outras publicacións recomendadas