Encrucillada 094

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Sarmiento no espello escachado das súas cartas . Por Xesús Ferro Ruibal
 • ¿Cara a un novo averroísmo no século XVIII? Conflicto ciencia-relixión en Sarmiento. Por Pilar Allegue
DIÁLOGOS
 • Diálogo sobre o inferno, o mal e Deus. Por Ignacio Sotelo e Andrés Torres Queiruga

ENTREVISTA

 • Don Manuel Beiras: franciscano frustrado, pero galego de corazón. Por Manuel Dourado Deira

CRÓNICAS

 • XVIII Romaxe de Crentes Galegos. Por Daniel López Muñoz
 • Crónica política: A conspiración. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Do capital á capital. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Fagámo-lo outono. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Como eu fui expulso de capelâo militar, de Mário de Oliveira. Por Andrés Torres Queiruga
 • El Dios de Miguel Hernández, de Nicolás de la Carrera. Andrés Torres Queiruga
 • A Igrexa Galega, de Francisco Carballo. Por Nicanor Rielo
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…11, 51

Setembro- Outubro 1995

Outras publicacións recomendadas