Encrucillada 095

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Deus, o nome do Innomeable . Por Xosé Alvilares
 • A relixión coma compoñente lexitimador da orde neoconservadora. Por Xosé Henrique Vázquez Vicente

APORTACIÓNS

 • ‘Confieso que he vivido’. Homenaxe a Pablo Neruda. Por Luz Pozo Garza

TESTEMUÑO

 • Na morte do meu irmán. Por Victorino Pérez Prieto

EXPERIENCIAS

 • Un ano sabático: anacos dunha experiencia. Por Carmiña Costas Fernández.

ENTREVISTA

 • Antón Fraguas Fraguas, cronista oficial de Galicia. Por  Ramón Latas

HORIZONTE ABERTO

 • Lembranzas do Uruguai. Por Manuel Suárez Suárez

CRÓNICAS

 • Crónica política: Un mes de triunfos. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: O carro diante dos bois. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Entre olas e adeuses. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Galegos e cristiáns, de Victorino Pérez Prieto. Por Engracia Vidal  Estévez
 • La cuestión de la incomprensibilidad de Dios en Karl Rahner de A. De Luis Ferreras. Por Andrés Torres Queiruga
 • Semente de onte, de M. A. Laxe Freire. Por Manuel Espiña
 • Río profundo, de Shusaku Endo. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

INDICE XERAL DO ANO 1995

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…21 52

Novembro- Decembro 1995

Outras publicacións recomendadas