Encrucillada 096

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán

FORO RELIXIÓN E CULTURA

 • Presentación. Fe e increnza: un diálogo necesario e posible . Por Xesús Portas Ferro
 • As razóns da increnza ante as razóns da fe. Por Ignacio Sotelo
 • As razóns da fe ante a increnza. Por Juan A. Estrada Díaz
 • Crentes e non crentes, xuntos na construcción do humano. Por Andrés Torres Queiruga

APORTACIÓNS

 • A Biblia de Lutero. Por Manuel Santos-Noya
 • Xosé Rodrí­guez Manteiga, in memoriam. Por  Jaime Vaamonde Souto

CRÓNICAS

 • Crónica política: Remata unha época. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura:A violencia na cultura. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Unha nova etapa. Por Victorino Pérez Prieto
RECENSIÓNS
 • 10 mujeres escriben de Teología, de Mercedes Navarro. Por Victorino Pérez Prieto
 • 10 palabras clave sobre Mujer, de Celia Amoróss. Por Victorino Pérez Prieto
 • Jesús de Nazaret, el Cristo Liberador, de Julio Lois. Por Andrés Torres Queiruga
 • Sobre a alegría, de X. M. Domí­nguez Prieto. Por Andrés Torres Queiruga
 • A Igrexa antifranquista en Galicia, de X. A. Martínez. Por Engracia Vidal  Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…5, 41

Xaneiro- Febreiro 1996

Outras publicacións recomendadas