Encrucillada 097

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

LETRAS GALEGAS

 • Xesús Ferro Couselo: un home do pobo para o pobo. Por Xesús Portas Ferro e Gumersindo A. Campaña Ferro
ESTUDOS
 • Chiapas: camiños de liberación. Por Antón Martínez Aneiros

APORTACIÓNS

 • A nosa historia, a nosa Biblia­. Por Manuel Regal Ledo

EXPERIENCIAS

 • Algo novo está nacendo cada día. Por Jesús Medín

HORIZONTE ABERTO

 • Os primeiros soldados galegos emigrados no Uruguai . Por Manuel Suárez Suárez

IN MEMORIAM

 • Aínda outro adeus esperanzado para Paulino Pérez-Mendaña. Por Xoaquín Campo Freire
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Cambio de era. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Un garbeo intranscendente polos mundos da cultura. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda da Igrexa: Unha Igrexa nova que xorde nunha realidade esmorecente. Por Victorino Pérez Prieto
RECENSIÓNS
 • As décadas de T.L., de Lois Tobío. Por Luís Alonso Girgado . Por Manuel R. Pereira Valcárcel
 • Repensar la Cristología. Sondeos hacia un nuevo paradigma de A. Torres Queiruga. Por Victorino Pérez Prieto
 • El Hombre como Persona, de Mariano Moreno Villa. Por X.M. Domínguez Prieto
 • Na fronteira do Misterio, de Xosé Chao Rego. Por Arximiro López Rivas
 • Contos, de Enrique Labarta Pose. Por Manuel Dourado Deira
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .13, 27

Marzo-Abril 1996

Outras publicacións recomendadas