Encrucillada 098

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • O desafío ecolóxico: ecoloxismo holismo e fe. Por Jaime M. González Ortega

A DOR

 • Os lugares da dor. Por Manuel Regal Ledo
 • Coidados paliativos no enfermo terminal. Por María do Carme Solloso Blanco
 • A eutanasia e o sufrimento humano. Por Elías Pérez Sánchez
 • Señardade dunha irmá. Por  Manuela Núñez García
 • Desde o cancro. Por Jesús Burgaleta
 • Indicación bibliográfica. Por Xoaquín Campo Freire

IN MEMORIAM

 • Lembranza de M. Carmen Mejuto. Por Maricarmen Gallego, Hermelinda Dapena e Engracia Vidal
CRÓNICAS
 • Crónica Política: Fraga, a velas vir. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Cultura: So o paradigma ou mito da comunicación. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda da Igrexa: Un maio das letras, dos labregos, dos obreiros e das comunidades cristiás. Por Victorino Pérez Prieto
RECENSIÓNS
 • Job y el exceso del mal, de Philippe Nemo . Por A. Simón e S. López Campo
 • Ensayo sobre la Experiencia de la muerte, de José María Mardones. Por Victorino Pérez Prieto
 • ¿A dónde va la religión?, de José Mª Mardones. Por Andrés Torres Queiruga
 • El Cardenal Congar o la libertad teológica, de D.S. Blakebrough. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .17, 61

Maio-Xuño 1996

Outras publicacións recomendadas