Encrucillada 099

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Em que medida o cristianismo pode ajudar a construir o século XXI?. Por Leonardo Boff
 • A condición sexuada da persoa: alén de reduccionismos. Por Xosé Manuel Domínguez Prieto

APORTACIÓNS

 • Declaracións para unha historia de capitán Trono (fragmentos). Por Xosé Antón Miguélez

EXPERIENCIAS

 • Loitar en Nicaragua. Por Xosé Antón Iglesia

DOCUMENTOS

 • Tamén somos Igrexa

HORIZONTE ABERTO

 • Lembranzas. Por Manuel Suárez Suárez

IN MEMORIAM

 • Manuel Beiras García Por Andrés Torres Queiruga
 • Manuel Filgueira Valverde. Por Antón Santamarina
CRÓNICAS
 • XIX Romaxe de Crentes Galegos: Polo camiño verde. Por Engracia Vidal Estévez
 • Crónica Política: O recambio de Aznar. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Un verán outonado. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda da Igrexa: Un verán de romarías, congresos e cambios. Por Victorino Pérez Prieto
RECENSIÓNS
 • “Clérigos” en debate, de J.I. González Faus, C. Domínguez e A. Torres Queiruga. Por Engracia Vidal Estévez
 • Recupera-la Creación, de Andrés Torres Queiruga. Por Xavier Carro
 • Lonxe de Montevideo, de Manuel Suárez Suárez. Por Xosé Manuel Varela
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .11, 25

Setembro-Outubro 1996

Outras publicacións recomendadas