Encrucillada 100

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán
100 números de Encrucillada. Por Andrés Torres Queiruga

XI FORO RELIXIÓN E CULTURA

 • Presentación: Os primeiros vinte anos de Encrucillada. Por Alfonso Zulueta de Haz
 • A Igrexa galega no posconcilio. Por Engracia Vidal Estévez
 • Os desafíos da realidade. Por Bernardo García Cendán
 • Aportacións sobre o presente e o futuro da Igrexa galega. Por Xosé Antón Miguélez Díaz
 • Homilía: Vinte anos de Encrucillada. Por Miguel Anxo Araúxo
 • Mesa redonda (resumo). Por Engracia Vidal Estévez

A IGREXA GALEGA NO POSCONCILIO: INFORMES

 • Así foi o Concilio Pastoral de Galicia. Por Uxío García Amor
 • Lembrando a Asemblea de bispos e cregos. Por Evaristo Rivera Vázquez
 • Os Coloquios (1966-1987). Por Victorino Pérez e Pepe Couce
 • A lingua como radiografía da nosa Igrexa. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Anacos da historia dos últimos 25 anos de catequese en Galicia. Por Secretariados de Catequese de Galicia
 • Os movementos de Acción Católica en Galicia no período posconciliar. Por Amancio Liñares Giraut
 • A Pascua Xove, un camiño de 25 anos. Por Jaime Vaamonde Souto
 • Clero galego e posconcilio. Por Xesús Acuña Garrido
 • A crise do Seminario de Santiago. Por Alfonso Blanco Torrado
 • A vida relixiosa en Galicia: a súa evolución posconciliar. Por María Pilar Wirtz Molezún
 • Accións concretas e puntuais en determinados conflictos. Por Xoaquín Campo Freire
 • As escolas de Teoloxía. Por Victorino Pérez Prieto
 • As Semanas de Teoloxía e Pastoral. Por Carlos García Cortés
 • Foros/Asembleas de Encrucillada. Por Manuel Dourado Deira
 • Escola de Espiritualidade. Sobrado dos Monxes. Por María Pilar Wirtz Molezún
 • A Biblia en Galicia. Por Manuel Guerra Campos
 • Teoloxía por libre. Por Engracia Vidal Estévez
 • Irimia: historia da árbore que naceu entre as pedras. Por Mariano Guizán Sánchez
 • Preescolar na Casa: educación no ámbito familiar. Por Lois Ferradás
 • Proxecto Home (Galicia). Por Manuel Regal
 • Unha reflexión sobre a caridade dende Cáritas. Por Miguel Fernández Blanco
 • Abrir portas. Por frei Antonio Peteiro
 • Movementos pro Latinoamérica. Por Mercedes Boado
 • Movemento Rural Galego (adultos). Por Manuel Regal Ledo
 • Comunidades de Base en Galicia. Por Agustín Bueno
 • Comunidade xuvenil de Tui. Por Marta Cendón
 • Misión popular no arciprestado de Celanova. Por Arciprestado de Celanova
 • Mulleres Cristiás Galegas. Por Teresa Miguélez
 • Libros e publicacións relixiosas en galego. Por Nicanor Rielo Carballo
 • A música relixiosa en Galicia. Por Xesús Portas Ferro

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .9, 42, 85

Novembro-Decembro 1996