Encrucillada 101

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • 0 Deus revelado en Xesús e o futuro da humanidade. Por Andrés Torres Queiruga

APORTACIÓNS 

 • Xénero e ministerios na lgrexa. Por Katharine Rumens
A EDUCACIÓN
 • Algúns retos para a educación actual. Por Lois Ferradás Blanco
 • A relixión na escola. Por Xoaquín María García de Dios
 • Reflexións dun profesor inquedo. Por Jaime González Ortega

A IGREXA GALEGA NO POSCONCILIO

 • Trinta anos da fundación de Sobrado. Por Salvador Toro

CRÓNICAS

 • Crónica política: Nove meses da campaña. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: Esta é a outra cultura. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: “O neoliberalismo é, por esencia, pecado mortal. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Ecología. Grito de la tierra, de Leonardo Boff. Por Victorino Pérez Prieto
 • “Me tomo la libertad … “. Conversaciones con Jean-Claude  Raspingeas, de Jacques Gaillot. Por Victorino Pérez Prieto
 • Revista A nosa voz. Por Nicanor Rielo Carballo
 • As escolas de Teoloxía. Por Victorino Pérez Prieto
 • Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y Guerra Civil, de Alfonso Alvarez Bolado. Por Andrés Torres Queiruga
 • La Autoridad de la verdad. Momentos oscuros del magisterio eclesiástico, de Jose Ignacio González Faus. Por Andrés Torres Queiruga
 • El Primado del Papa: su historia desde Los orígenes hasta nuestros días, de Klaus Schatz. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
 • Irimia: historia da árbore que naceu entre as pedras. Por Mariano Guizán Sánchez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .19, 31, 41

Xaneiro-Febreiro 1997

Outras publicacións recomendadas