Encrucillada 102

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

LETRAS GALEGAS

 • A compoñente relixiosa na vida e na obra de Ánxel Fole. Por Armando Requeixo
 • Bibliografía básica de Ánxel Fole. Por Armando Requeixo

APORTACIÓNS 

 • Dilemas do financiamento autonómico. Por Xoaquín Álvarez Carbacho
 • Os cristiáns e o compromiso socio-político. Por Xabier Frías Conde
 • O Señor é o meu pastor (salmo 23). Por Manuel Regal Ledo
 • Os lí­mites do coñecemento e a revelación. Dúas parábolas. Por Carlos López Álvarez e Andrés Torres Queiruga
 • “Rompendo as ondas”. Unha historia de amor e de fe. Por Victorino Pérez Prieto
 • Unha viaxe a ningures. Por Plácido Blanco Bembibre
HORIZONTE ABERTO
 • Memorias riopratenses. Por Manuel Suárez Suárez

CRÓNICAS

 • Crónica política: Movidas de primavera. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: Galicia, ¿terra única?. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Desde a desesperada esperanza dos pobres”. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Hacia la comunidad, 4. Imágenes de Jesús, de Juan José Tamayo-Costa. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .5, 41

Marzo-Abril 1997

Outras publicacións recomendadas