Encrucillada 103

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Chiapas, os diáconos e a análise transaccional (ou cómo sersegrar nunha Igrexa de irmáns). Por Manuel Regal Ledo
 • Quiroga Palacios, vintecinco anos despois. Por Xosé Luí­s Mínguez Goyanes

APORTACIÓNS 

 • Traxectoria vital e pastoral do cardeal Quiroga Palacios. Por Santiago Prol
 • ¿Raíces cristiás da actual crise ecolóxica? Ós trinta anos doartigo de Lynn White, Jr. Por Francisco Díaz-Fierros Viqueira
DOCUMENTOS
 • As raíces históricas da nosa crise ecolóxica. Por Lynn White, Jr.

CRÓNICAS

 • Crónica política: Os tres mosqueteiros. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: Unha cultura esgallada. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Aínda cos mistos mollados, soñar, crer, esperar conta-lo sentido, traballar. Por Victorino Pérez Prieto

IN MEMORIAM

 • Xosé Manuel Rodríguez Pampín. Por Andrés Torres Queiruga

RECENSIÓNS

 • Pero ella dijo. Prácticas feministas de Interpretación bíblica de Elisabeth Schüsler Fiorenza. Por Victorino Pérez Prieto
 • La función política de los caminos de peregrinación en la Europa medieval. Estudio del Camino de Santiago de José Luis Barreiro Rivas. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .25, 55

Maio-Xuño 1997

Outras publicacións recomendadas