Encrucillada 104

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Senso e vivencia da liturxia funeraria. Por Andrés Torres Queiruga
 • A pastoral funeraria: un retrato de situación. Por Bernardo García Cendán
 • A morte que lle foi dando esperanza á miña vida. Por Xoaquín Campo Freire
EXPERIENCIAS
 • A morte en Portonovo. Por Xoaquín Gómez Barros
 • A celebración da morte desde unha comunidade rural. Por Alfonso Blanco Torrado
 • A pastoral funeraria na parroquia de Aguiño. Por Francisco Lorenzo Mariño
 • Liturxia de defuntos en Parada de Outeiro. Por Miguel Fernández Grande
 • A celebración dos funerais en galego. Por Xosé Xulio Rodríguez .

CRÓNICAS

 • XX Romaxe de Crentes Galegos: A liberdade faravos verdadeiros. Por Victorino Pérez Prieto .
 • Crónica política:Un Parlamento para o novo milenio. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura:Globalizados e senlleiros. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: E as margaridas medraron no asfalto. Por Victorino Pérez Prieto

IN MEMORIAM

 • Carta de dor e liberdade: A Pepe Bermúdez Alvite, na memoria. Por Silvestre Gómez Xurxo

RECENSIÓNS

 • Os poetas galegos do Seminario de Mondoñedo. Notas biográficas e escolma, de Félix Villares Mouteira. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .15, 39, 57

Setembro-Outubro 1997

Outras publicacións recomendadas