Encrucillada 105

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

XII FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA

 • Presentación. Por Andrés Torres Queiruga
 • Por unha Igrexa ó servicio do mundo. Por Jacques Gaillot
 • Relixión e Igrexa no futuro da humanidade. Por Jacques Gaillot
 • Homilía. Por Jacques Gaillot
 • Coloquio con monseñor Jacques Gaillot.  Por Luís Álvarez Pousa, Xosé Luís Barreiro e Tareixa Ledo

APORTACIÓNS

 • A razón dialóxica como razón diacónica. Por X.M. Domínguez Prieto
 • A crítica bíblica e a súa divulgación. Por Manuel Guerra Campos

CRÓNICAS

 • Crónica política: Diciamos onte. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: Estelas de berce roto. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa: Un par de bispos conflictivos e unha alentadora mensaxe dun terceiro. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Diario de un asombro, de Antonio García Rubio. Por Manuel Regal Ledo
 • Nosotros no nos damos por vencidos, de Josep-María Puigjaner. Por Manuel Regal Ledo
 • No nome do Pai, de Manuel Regal Ledo. Por Manuel Dourado Deira
 • Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo, de Victorino Pérez Prieto. Por Jaime González Ortega
 • Saturnino Cuíñas Lois (Fotobiografía dun cura exemplar e folclorista benemérito), de Xosé Manuel Varela Varela. Por Xosé  Mª Lema Suárez
 • El pensamiento teológico de Pumar Cornes, de José Pumar Gándara. Por Andrés Torres Queiruga
 • Unha aperta ó Apóstolo, de Laurie Dennet. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

INDICE XERAL DO ANO 1997

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .17, 33,

Novembro-Decembro 1997

Outras publicacións recomendadas