Encrucillada 107

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

LETRAS GALEGAS 1998

 • Tres xograres na igreja sobe-lo mar. Por Xesús Portas Ferro

ESTUDOS

 • Da dirección espiritual ó acompañamento persoal. Por Mª Pilar Wirtz Molezún
 • Lugares de preferencia para a relación de axuda hoxe. Por Manuel Regal Ledo

APORTACIÓNS

 • A morte de Cristo vista por un médico. Por Agustín Sixto Seco

CRÓNICAS

 • Crónica política: Acabou a festa. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: Destitución de Gloria Moure… ¡e punto!. Por Ramón Latas Espiño
 • Rolda de lgrexa: Do centenario do Císter a unha chamada ecuménica. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • La confesión de un creyente no crédulo, de Manuel Guerra Campos.  Por Engracia Vidal Estévez
 • Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar, de Víctor Sampedro. Por Ramón Latas Espiño
 • Territorio e democracia. Un modelo de participación democrática para Galicia, nacionalidade histórica, de A. X. López Mira. Por Ramón Latas Espiño
 • El problema de ser cristiano, de Pedro Laín Entralgo. Por Andrés Torres Queiruga
 • El problema de Dios en la modernidad, de Andrés Torres Queiruga. Por Manuel Longa Pérez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .43

Marzo-Abril 1998

Outras publicacións recomendadas