Encrucillada 108

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Xesús de Nazaret, un home que soubo integrar ‘animus’ e ‘anima’. Por Victorino Pérez Prieto
 • Paulo Freire e todos nós. Por Carlos Rodrigues Brandão

APORTACIÓNS

 • Apuntes para unha reflexión pastoral. Por Modesto Vázquez Gundín
 • Os traballadores galegos na construcción do Canal de Panamá 1904-1914. Por Juan Manuel Pérez
 • Deus é un incendio. Por Xavier Carro

CRÓNICAS

 • Crónica política: Fraga, precursor. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: De letras e músicas. Por Ramón Latas Espiño
 • Rolda de lgrexa: Un novo mártir sudamericano e un sínodo asiático. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Un novo documento de don Juan Antonio Posse, de Xosé Mª Lema Suárez.  Por Xavier R. Madriñán
 • A Galicia irredenta, de Álvaro Xosé López Mira. Por Xavier R. Madriñán
 • Hamlet e a realidade cunqueiriana, de A. González Fernández Por Andrés Torres Queiruga
 • Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental, de José Ramón Amor Pan. Por Andrés Torres Queiruga
 • Hacia la comunidad, 5. Por eso lo mataron, de Juan José Tamayo. Por Victorino Pérez Prieto
 • Nadal da nosa nada, de L. Vázquez Fernández. Por Xesús Portas Ferro
 • Problemas de hoy en dosis de aspirina, de C. Moreno Aragón. Por  Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .425, 51

Maio-Xuño 1998

Outras publicacións recomendadas