Encrucillada 109

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • Falar de Deus no cambio de cultura. Por Andrés Torres Queiruga
 • Cristo, o año degolado pero vivente. Por Victorino Pérez Prieto
 • Os monxes brancos en Galicia. No IX centenario do Císter. Por Nicanor Rielo Carballo

TESTEMUÑO

 • Desde o cárcere. Carta dun crego insubmiso. Por Plácido Ferrándiz Albert

CRÓNICAS

 • ¡Somos Igrexa, muller, somos Igrexa! XXI Romaxe de Crentes Galegos. Por Christina Moreira
 • XVIII Congreso de Teoloxía. Por Herminia Estoa Bouso
 • Crónica política: A nove meses vista. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda da cultura: Habitual noutros tempos. Por Ramón Latas Espiño
 • Rolda de lgrexa: Tras do festeiro verán, un novo curso cara ó 2000. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • A Romaxe de Crentes Galegos: de Irimia a Santa Margarida (1978-1997), de Victorino Pérez Prieto.  Por Asun Louzán Tomé
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .23, 51

Setembro-Outubro 1998

Outras publicacións recomendadas