Encrucillada 110

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

XIII FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA

 • Presentación. Por Mª Pilar Wirtz Molezún
 • Mundialización e realidade social. Por Ignacio Ramonet
 • Globalización económica e cultura. Por Joaquín García Roca
 • A propósito do Foro. Por Francisco Legaspi e Pía Outeiriño
 • Unha pequena enquisa. Por Bernardo García Cendán

APORTACIÓNS

 • Para lembranza. Xosé Crecente Vega, poeta, no seu retorno. Por Bernardo García Cendán
 • Teoloxía e poesía de Álvaro Barreiro. Por X. Amancio Liñares Giraut

IN MEMORIAM

 • En memoria de Maruxa Villanueva. Por Manuel Dourado Deira

CRÓNICAS

 • Crónica política: vésperas xacobeas. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de lgrexa: Na casa do pobre, cando non barruza chove. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Mística y depresión: San Juan de la Cruz, de Javier Álvarez. Por  Victorino Pérez Prieto
 • Altruismo y caridad. Ensayo de antropología en clave interdisciplinar, de Lluis Oviedo Torro. Por Andrés Torres Queiruga
 • As confrarías dos clérigos da Concepción na diócese de Santiago, de X. M. Neira Pérez. Por Andrés Torres Queiruga
 • Heráldica de Pantón, de I. Rielo Carballo. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ÍNDICE XERAL DO ANO 1998

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .21, 43

Novembro-Decembro 1998

Outras publicacións recomendadas