Encrucillada 111

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ANO SANTO 1999

 • O xurdimento da cultura política occidental: o papel de Santiago na construcción de Europa. Por Xosé Luis Barreiro Rivas
 • ¿Como pode un ano ser santo ?. Por Alfonso Novo.
 • Lorenzo Varela e o tema xacobeo. Por Xosé Ánxo García López

APORTACIÓNS

 • Saramago: unha ética sen Deus. Por Basilio Losada
 • Carlos Castaneda, o noso nagual. Por Gabriel Rei-Doval Grela

ENTREVISTA

 • Entrevista a don Gonzalo Torrente Ballester. Por Maria Luisa Brey

HORIZONTE ABERTO

 • A ansia de ser e de facer pobo de Deus. Por Manuel Regal Ledo

IN MEMORIAM

 • Daría Gonzaález García: unha gran muller. Por Maica Larriba García

CRÓNICAS

 • Crónica política: ¿Quen falou de clientelismo?. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Un paseo pola cultura do país. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Esperanza na utopía fronte o consumo e a prepotencia irresponsables. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .35, 61

Xaneiro-Febreiro 1999

Outras publicacións recomendadas