Encrucillada 112

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

LETRAS GALEGAS 1999

 • Relixión, catolicismo e cristianismo en Roberto Blanco Torres. Por Pilar Pena Búa
 • A Roberto Blanco Torres. Por Xoán Xosé Fernández Abella

ESTUDOS

 • A familia actual: ¿crise?, ¿anovamento?. Por Soedade López Campo
 • A declaración de nulidade do casamento eclesiástico ¿Un escándalo ? Por Miren Lumbreras

APORTACIÓNS

 • A propósito de dous libros e unha informacion xomalística, Por Engracia Vidal Estévez
 • Carlos Castaneda, o noso nagual. Por Gabriel Rei-Doval Grela

DOCUMENTOS

 • Progresar no uso da lingua galega

CRÓNICAS

 • Crónica política: Tensión preelectoral. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: De historias e presentes. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa:So os peixes mortos nadan coa corrente. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Angel Amor Ruibal. Una reflexion viva acerca del hombre, de J. L. Lemos Montanet. Por Manuel Longa Pérez
 • O intelectual galego e Deus, de María Luísa Brey. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .21, 46

Marzo-Abril 1999

Outras publicacións recomendadas