Encrucillada 113

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • O diálogo das relixións. lnrelixionación, universalismo asi­mérico e teocentrismo xesuánico. Por Andrés Torres Queiruga
 • A Roberto Blanco Torres. Por Xoán Xosé Fernández Abella

APORTACIÓNS

 • A volta de Xosé Crecente Vega, o crego poeta, Por Alfonso Blanco Torrado
 • Dúas obras para entende-la teoloxía do século XX. Por Victorino Pérez Prieto
 • A Arela: algo se move no Val de Lemos. Por Arximiro López Rivas
 • Por unha teoloxía para todalas idades. Por  Xoaquín Campo Freire

EXPERIENCIAS

 • Pascua Xove de Arousa: queremos unha Igrexa viva. Por Xosé Luís Pastoriza Rozas e Sandra Rodríguez Couso
 • Inicios de catecumenado de adultos en Campañó. Por Manuel Pérez Blanco

HORIZONTE ABERTO

 • Sempre en Montevideo. Por Manuel Suárez Suárez

DOCUMENTO

 • Bienio Irmandiiño

CRÓNICAS

 • Crónica política: Nova etapa. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Resumo de aconteceres. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Alporízame a guerra e choro en Kosovo. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Como rostro que surge, de Antonio Dominguez Rey. Por Xesús Portas Ferro
 • Alen da libido. Do sexo a sexuidade de Xosé Manuel Domínguez Prieto. Por Andrés Torres Queiruga
 • Prisciliano. Profeta contra o poder, de Xosé Chao Rego. Por Nicanor Rielo
 • Deus e a Palabra de Deus na Teologia de Teresa Martinho Toldy. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .17

Maio-Xuño 1999

Outras publicacións recomendadas