Encrucillada 114

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • O servicio do evanxeo no mundo rural. Por Manuel Regal Ledo
 • A reorganización eclesiástica, civil e social da Galicia rural. Por Xenaro Pérez López
 • A peregrinación xacobea contemporánea. Por Manuel García Docampo

APORTACIÓNS

 • Hélder Cámara, o irmán dos pobres. Por Victorino Pérez Prieto
 • Por un Hospital de Crónicos/Xeriátrico, de Coidados Paliativos e Centro de Día. Por Mª José Fernández Cervera
 • Os nenos de Ardán acollen o neno. Por Xesús Portas Ferro

CRÓNICAS

 • Romaxe de Crentes Galegos: ¿Que din os rumorosos ?. Por Engracia Vidal Estévez
 • Crónica política: Congreso laborioso. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Compendia de estío. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Cando os peregrinos desbordaron a capacidade de Compostela. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Paseata arredor da morte, de D. Garcia-Sabell. Por Andrés Torres Queiruga
 • El Dios que da que pensar, de M. Cabada Castro. Por Andrés Torres Queiruga
 • Freud, crítico de la llustración, de C. Gómez Sánchez. Por Xosé Alvilares
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

CARTAS

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .17, 45

Setembro-Outubro 1999

Outras publicacións recomendadas