Encrucillada 115

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

XIV FORO RELIXIÓN E CUL TURA EN GALICIA

 • Apertura. Por Engracia Vidal Estévez
 • A teologia feminista hoje. Por Teresa Martinho Toldy
 • A situación das mulleres na Igrexa. Por Elfriede Harth
 • Tres mulleres dialogan sobre a súa espiritualidade. Por Mencha Leirós, Maite Pérez e Pilar Wirtz

APORTACIÓNS

 • Valle-Inclán nace e crece en Vilanova de Arousa. Por Manuel Longa Pérez

IN MEMORIAM

 • Antonio Fraguas Fraguas. Por Andrés Torres Queiruga
 • Novoneyra en dúas páxinas. Por Andrés Pociña

CRÓNICAS

 • Crónica política: Onde hai patrón … . Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Un repaso ó presente cunha lembranza. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Facer xustiza e orar. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • José Sardina Muiños (1898-1988), de Carlos García Cortés. Por Andrés  García Vilariño
 • Síntomas de un retomo. La religión en el pensamiento actual de José María Mardones. Por Andrés Torres Queiruga
 • A emigración (Modernización e Cambio social na Galicia contemporánea: 1900-1936), de Alfonso Magariños. Por Bernardo García Cendán
 • Do terror de Isaac ó Abba de Xesús, de Andres Torres Queiruga. Por Teresa Martinho Toldy
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ÍNDICE XERAL DO ANO 1999

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .23, 67, 71

Novembro-Decembro 1999

Outras publicacións recomendadas