Encrucillada 116

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

ESTUDOS

 • A pobreza en Galicia. Por Santiago González Avión
 • Pobreza, exclusion social, política e mercado. Por Xoán López Facal
 • Os pobres na vida e na misión de Xesús. Por Xosé Xulio Rodríguez

TESTEMUÑO

 • A pobreza. feriume para sempre. Por Manuel Regal Ledo

ENTREVISTA

 • A cara oculta do Sínodo: fala o bispo de Edimburgo, monseñor O’Brien

HORIZONTE ABERTO

 • Os ‘convenrillos’ rioprarenses e as gaivotas de Chiloé. Por  Manuel Suárez Suárez

CRÓNICAS

 • Crónica política: Borrón. e conta nova. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Panorama cultural. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Unha invitación a voar. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Conversas con Teresa Castelao. Anecdotario dun século de vida, de Manuel Dourado Deira. Por Avelino Abuín de Ternbra
 • Devoción y culto al Apóstol Santiago en la Diócesis de Tui-Vigo, de J. L. Martínez Lorenzo. Por Guillenne Juan Morado
 • lntrigas vaticanas. Guerra de clanes para suceder al Papa, de Jose Manuel Vidal. Por Victorino Pérez Prieto
 • O Protestantismo en Galicia. Unha historia centenaria, de Benito González Raposo. Por Xesús Acuña Garrido
 • Dios en Los límites, de Xosé Alvilares. Por Xosé Antón Miguélez
 • Arquitectura megalítica na Costa da Morte; antas e mámoas, de Xose Mª Lema e Manuel Suárez. Por Nicanor Rielo Carballo
 • La solidaridad de Dios ante el sufrimiento humano, de Mario Vázquez Carballo. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .23,49

Xaneiro-Febreiro 2000

Outras publicacións recomendadas